April 30th, 2012

the amish years

Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar!

Happy Valborgsmässoafton all you heathens :D
I'm gonna watch the fire tonight at Riddarholmen, like every year.
Drink and wellcome summer :D
And ofcourse like every year the song of the day is: 

Vintern rasat ut bland våra fjällar,
Drivans blommor smälta ned och dö.
Himlen ler i vårens ljusa kvällar,
Solen kysser liv i skog och sjö.
Snart är sommar'n här i purpurvågor,
Guldbelagda, azurskiftande,
Ligga ängarne i dagens lågor,
Och i lunden dansa källorne.
Snart är sommar'n här i purpurvågor,
Guldbelagda, azurskiftande,
Ligga ängarne i dagens lågor,
Och i lunden dansa källorne.
Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar!
Ut till landet, ut till fåglarne!
Att jag älskar dem, till björk och lindar,
Sjö och berg, jag vill dem återse.
Se dem än som i min barndoms stunder,
Följa bäckens dans till klarnad sjö,
Trastens sång i furuskogens lunder,
Vattenfågelns lek kring fjärd och ö.
Se dem än som i min barndoms stunder,
Följa bäckens dans till klarnad sjö,
Trastens sång i furuskogens lunder,
Vattenfågelns lek kring fjärd och ö.