January 29th, 2014

dance

meanwhile ...
"Jag är en tvivelaktig figur. Duger ej mycket till. Bakom ett hörn står döden på lur. Han tar mig när han vill..."
" ... Vem bryr sig om hur nätterna far?
Jag bryr mig inte ett spår
Bara jag får ha mitt ansikte kvar
Dolt i min älsklings hår."