?

Log in

No account? Create an account
Karl Ruprecht Kroenen
Everything goes to hell...
...anyway!
... 
9th-Jan-2012 01:32 am


... Vem bryr sig om hur nätterna far
jag bryr mig inte ett spår
Bara jag får ha mitt ansikte kvar
dolt i min älsklings hår ...Karl Ruprecht Kroenen
This page was loaded Nov 19th 2018, 10:16 pm GMT.