?

Log in

No account? Create an account
Karl Ruprecht Kroenen
Everything goes to hell...
...anyway!
I am a Swede! :) 
19th-Oct-2013 07:23 pm
"Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden!
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden!"


Mina damer och herrar, jag är från och med idag, officiellt, en stolt svensk medborgare!!!
Hipp, hipp..."HURRA!"
:D:D:D

Ladies and gentlemen, I am from today, officially, a proud swedish citizen.


IMAG2518_20131019183200530


001_Alexandra_HaningeLake_12-7-2-2
Heja Sverige
Comments 
20th-Oct-2013 12:39 am (UTC)
Congratulations, my dear!
20th-Oct-2013 02:31 am (UTC)
thank youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu:))))))))))))
This page was loaded Dec 12th 2018, 11:47 pm GMT.