?

Log in

No account? Create an account
Karl Ruprecht Kroenen
Everything goes to hell...
...anyway!
meanwhile ... 
29th-Jan-2014 09:58 pm"Jag är en tvivelaktig figur. Duger ej mycket till. Bakom ett hörn står döden på lur. Han tar mig när han vill..."
" ... Vem bryr sig om hur nätterna far?
Jag bryr mig inte ett spår
Bara jag får ha mitt ansikte kvar
Dolt i min älsklings hår."
dance
This page was loaded Nov 19th 2018, 10:18 pm GMT.