?

Log in

No account? Create an account
lips
Everything goes to hell...
...anyway!
KLUBB DD: Current 93 (SOLD OUT!) 
10th-Apr-2018 10:09 pm
EDIT> I fixed <(


KLUBB DD: Current 93 (SOLD OUT!)

Current 93 handlar om David Tibet. Ett oräkneligt antal kompmusiker må ha kommit och gått under de drygt 30 år som har passerat sedan Tibet startade sitt Current 93, han har dock alltid själv stått i centrum med sin säregna, intensiva sång och sina svårtolkade texter fyllda med religiös symbolik. Musiken har antagit lika många skepnader som han själv har genomgått olika livsåskådningar – från de tidiga årens svårlyssnade oljud till den senare tidens psykedeliska rock.

Eller som David Tibet själv säger:

"Girls, Boys, Cats and All Other RainBow Dæmons!

Hallucinatory SphereKittens CURRENT 93 are OverMoon to announce they shall SkipIntoStockholm for their first-ever PickNick in the City.

Utter Eclipse ALASDAIR ROBERTS will also appear in and as C93, and also Open Her Night with a Murder of his SingSongs.

She will appear on April 21st at Stockholm's Beautiful Nalen—The Queen Of All Ballrooms, just around the back of the bars of the City of God.

This Stockholm Channelling slides in in the Wake of C93's stunning October 2017 Carnival, The Moons At Your Door With Utter Eclipse Alasdair Roberts, which premiered at the Apostel Paulus Church, Schöneberg, Berlin.

Come and Drink HoneySuckle Æons with us and our Children. See you there, Flowers…."

Love from David Tibet+++, at Hastings NearSea.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

• Dörrarna öppnar kl. 20:00
• Nalen Stora Salen, Regeringsgatan 74
• Ⓣ-Hötorget
• 18 år

www.facebook.com/Current93
www.davidtibet.com
www.klubbdod.se

VARMT VÄLKOMNA!

Posted by Alexandra Norrsken on 10 Apr 2018, 20:09

from Facebook
Karl Ruprecht Kroenen
This page was loaded Dec 4th 2020, 3:19 pm GMT.