?

Log in

No account? Create an account
Karl Ruprecht Kroenen
Everything goes to hell...
...anyway!
101 (nya) skl till varfr det fortfarande inte gr t helvete 
21st-Aug-2018 09:49 am
101 (nya) skl till varfr det fortfarande inte gr t helvete

Så här i valtider är det tydligt att det imbecilla kollapsdrevet fortfarande lever i den politiska debatten. Trots att det går nästan löjligt bra för Sverige i väldigt många avseenden är det gnälla…

Posted by Alexandra Norrsken on 21 Aug 2018, 07:49

Karl Ruprecht Kroenen
This page was loaded Jul 20th 2019, 1:06 am GMT.